Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Gmina Ruja realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "CYFROWA GMINA"

Najnowsze aktualności

Szanuj zdrowie – dbaj o swój kręgosłup

          Szanuj zdrowie – dbaj o swój kręgosłup

Choroby układu ruchu to jedne z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Problem ten szczególnie dotyczy rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych mogą doprowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Długotrwałe przeciążenia organizmu mogą dać o sobie znać nawet po kilku latach jako wynik sumy mikrourazów. Jakie są najczęstsze przyczyny występowania chorób układu ruchu? Przyjrzyjmy się im:

 • Nadmierny wysiłek fizyczny – podnoszenie oraz przenoszenie ładunków o dużej masie i gabarytach, przemieszczanie ładunków w pozycji wymuszonej z jednoczesnym skrętem tułowia, a także zawyżona samoocena możliwości fizycznych człowieka.
 • Długotrwała praca w wymuszonej pozycji ciała - powtarzalne czynności (częste pochylenia, skręty tułowia, praca na kolanach, nieodpowiednio przygotowane stanowisko pracy i źle dobrane narzędzia.
 • Brak odpowiednich środków wspomagających przemieszczanie ładunku – wózków, taczek itp.
 • Ekspozycja na wibrację ogólną – dotyczy kierowców ciągników i rolniczych maszyn samobieżnych.
 • Czas pracy rolnika – zbyt długa praca powodująca przeciążenia narządu ruchu.
 • Stres – jako działanie długofalowe.
 • Praca ze zwierzętami – możliwość urazów narządu ruchu poprzez szarpniecie, przygniecenie przez zwierzęta itp.

Jak uniknąć kłopotów zdrowotnych?

 • Stosować właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia wg zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego.
 • Organizować ergonomiczne stanowisko pracy przez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny.
 • Ograniczyć do minimum ręczne prace transportowe, korzystać z narzędzi pomocniczych.
 • Dostosować tempo pracy do swoich możliwości i predyspozycji.
 • Kontrolować stan zdrowia.
 • Zapobiegać urazom układu ruchu – stosować obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy z podeszwą antypoślizgową. Korzystać z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosować zabezpieczenia przed upadkiem; przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystać z drabinek, podestów, uchwytów.

Źródła: materiały i  broszury prewencyjne KRUS                

Opracowała: samodzielny inspektor Danuta Rydz, PT KRUS  w Legnicy

8 lutego 2024
Czytaj więcej o: Szanuj zdrowie – dbaj o swój kręgosłup

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2024

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść obwieszczenia.

3 lutego 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2024

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku.

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

 1. Obowiązuje nowy wzór wniosku, dostępny w BIP UG Ruja w zakładce ,,Podatek akcyzowy”
 2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.
31 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku.

PTASIA GRYPA - KONIEC NAKAZU UTRZYMANIA DROBIU W ZAMKNIĘCIU

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia przestaje obowiązywać rozporządzenie nr 18 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania  wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie powiatów legnickiego, lubińskiego, średzkiego i wołowskiego.
W związku z tym przestaje obowiązywać nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Treść rozporządzenia nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 

30 stycznia 2024
Czytaj więcej o: PTASIA GRYPA - KONIEC NAKAZU UTRZYMANIA DROBIU W ZAMKNIĘCIU

Postanowienie nr 42/2024 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 stycznia 2024 r.

Postanowienie nr 42/2024 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Ruja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść postanowienia

26 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Postanowienie nr 42/2024 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 stycznia 2024 r.

Informacje o kwalifikacji wojskowej.

 Informacje ogólne

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

22 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Informacje o kwalifikacji wojskowej.

Informacje w sprawie dodatku osłonowego

Od stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek
ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Uwaga!

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

22 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Informacje w sprawie dodatku osłonowego