Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2024

Praca w gospodarstwie rolnym często wiąże się z wieloma niebezpiecznymi sytuacjami. Oprócz ryzyka wypadków, rolnicy narażeni są na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, które mogą wywołać szkodliwe działanie na organizm człowieka lub zwierzęta, jeśli zostaną połknięte, wdychane, dotkną skóry lub oczu. Niebezpieczne substancje mogą być stałe, ciekłe lub gazowe. Poprzez kampanię „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego włącza się w upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o zagrożeniach związanych z transportem, magazynowaniem i stosowaniem tych substancji, a także sposobach ochrony środowiska naturalnego.

W gospodarstwie rolnym najczęściej spotykane niebezpieczne substancje to:

  • środki ochrony roślin, np. herbicydy, fungicydy, insektycydy, które zawierają toksyczne substancje chemiczne, mogące powodować zatrucia, podrażnienia, alergie, uszkodzenia narządów wewnętrznych czy nowotwory,
  • nawozy, np. azotowe, fosforowe, potasowe, które zawierają substancje żrące, mogące powodować oparzenia, podrażnienia, zaburzenia metaboliczne czy zatrucia,
  • paliwa, np. olej napędowy, benzyna, gaz, które zawierają substancje łatwopalne, mogące powodować pożary, wybuchy, oparzenia, podrażnienia, zatrucia czy uszkodzenia układu oddechowego,
  • leki weterynaryjne, np. antybiotyki, hormony, szczepionki, które zawierają substancje biologicznie czynne, mogące powodować alergie, zakażenia, zaburzenia hormonalne czy odpornościowe,
  • azbest, np. w pokryciach dachowych, izolacjach, rurach, który zawiera włókna rakotwórcze, mogące powodować choroby płuc, oskrzeli, opłucnej czy otrzewnej.

Nawozy sztuczne

Najczęściej stosowanymi i występującymi w rolnictwie są nawozy sztuczne, które należy przechowywać w zamkniętym, bezpiecznym miejscu, zapewniającym ochronę produktu przed wpływem warunków atmosferycznych (słońca, deszczu itp.) oraz dostępem osób postronnych. Nie powinno się przechowywać obok siebie produktów sypkich, które mogą wejść ze sobą w reakcję, np. mocznika w pobliżu nawozów saletrzanych. Wapno należy przechowywać odseparowane od nawozów. Nawozy płynne powinny być składowane zgodnie
z zaleceniami producenta. Należy również ograniczać wysokość stosów składowanych produktów.

Materiały źródłowe - broszury prewencyjne KRUS                         
Opracowała: Samodzielny Inspektor Danuta Rydz, PT KRUS  w Legnicy                                                                                        

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-03
Data publikacji:2024-04-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:112