Jesteś tutaj: Start / O nas / O Gminie

O Gminie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Ruja jest gminą wiejską, jedną z 7 gmin powiatu legnickiego, położoną we wschodniej jego części, a w środkowej części woj. dolnośląskiego.

Gmina Ruja jest gminą wiejską, jedną z 7 gmin powiatu legnickiego, położoną we wschodniej jego części, a w środkowej części woj. dolnośląskiego. Graniczy od zachodu z gminami Kunice i Legnickie Pole, od północy z gminą Prochowice, od wschodu z gminami Malczyce i Środa Śląska, a od południa z gminą Wądroże Wielkie. Zatem od wschodu gmina graniczy z powiatem średzkim, a od południa z jaworskim.

Gmina Ruja należy do małych gmin. Jej obszar wynosi 73,30 km2, co stanowi około 10% powierzchni gmin powiatu legnickiego i 0,4% powierzchni obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. W ogólnej powierzchni gminy grunty rolne stanowią około 90%, podczas gdy w powiecie legnickim około 73%, a na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego ponad 65%. Lesistość gminy, jest około 5 razy niższa od lesistości powiatu i około 9 razy niższa od lesistości województwa dolnośląskiego i wynosi 3,4% powierzchni ogólnej. Pod względem fizjograficznym obszar gminy Ruja leży w obrębie Niziny Śląskiej, a dokładniej na obszarze Wysoczyzny Średzkiej, pochodzenia polodowcowego. Znajduje się tu system wałów moren czołowych erozyjnych i akumulacyjnych. Ich ciąg występuje na wschód od wsi Komorniki i Wągrodno oraz na południe i wschód od Rui. Większość obszaru gminy pokrywają utwory żwirowe terasy średniej. Utwory starsze, w postaci bazaltu, odsłonięte są jedynie na południe od wsi Janowice. Dolina Cichej Wody, największej rzeki przepływającej przez gminę Ruja, w jej południowej części jest stosunkowo głęboka i wyraźna. Natomiast poniżej wsi Tyniec Legnicki staje się szeroka i płaska.

Krajobraz gminy jest mało urozmaicony. Na większości obszaru występująca rzeźba terenu ma charakter płaskorówninny. Bardziej pofałdowany, niskofalisty i niskopagórkowaty charakter rzeźby występuje na obszarze południowej i południowo - zachodniej części gminy. Najwyżej położony punkt w gminie osiąga wysokość około 165 m n.p.m. i znajduje się na południe od wsi Rogoźnik. Natomiast najniżej położony punkt znajduje się na północny zachód od wsi Lasowice, w dolinie Cichej Wody i osiąga wysokość około 105 m n. p. m. Różnica wysokości między najwyżej i najniżej położonym punktem wynosi około 60 m. Przez teren gminy przepływa lewobrzeżny dopływ Odry - Cicha Woda, której dolina w części południowej gminy jest stosunkowo głęboka, natomiast poniżej wsi Tyniec Legnicki staje się szeroka i płaska.

Przez obszar gminy nie przebiegają główne połączenia komunikacyjne. Łączność gminie Ruja zapewniają: - Drogi dojazdowe - powiatowe, w gminie jest ich, 9 ale najważniejsze z nich to: nr 2192 - Koskowice (gmina Legnickie Pole) - Tyniec Legnicki - Dębice (gmina Malczyce) nr 2184 - Jawor - Rogoźnik - Prochowice

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-25
Data publikacji:2021-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4675