Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2024

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 roku

  1. Obowiązuje nowy wzór wniosku, dostępny w BIP UG Ruja w zakładce ,,Podatek akcyzowy”
  2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł (110 l x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych
58,40 zł ( 40 l x 1,46 zł) z 
średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego  w 2023 r.

5,84  zł  (4 l x 1,46 zł ) z   średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych świń, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 r.

58,40 zł ( 40 l x 1,46 zł) z średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz,  będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 r.

58,40 zł ( 40 l x 1,46 zł) z średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec  będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 r.

58,40 zł ( 40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostkę przeliczeniowych koni, będących w posiadaniu producenta  rolnego w 2023 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 – 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2022, poz. 846 z późn. zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP ) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-31
Data publikacji:2024-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:209