Informacje w sprawie dodatku osłonowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2024

Od stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek
ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana
o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Uwaga!

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

Dodatek osłonowy obowiązuje w I półroczu 2024 roku w związku z czym jego wysokość jest niższa niż w roku 2022
i wynosi kolejno:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł*
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł*
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł*
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł*


*wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r. Wypłaty dodatku będą realizowane na wskazane we wniosku konto bankowe po otrzymaniu dotacji na ten cel, w terminie do 30.06.2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui lub za pośrednictwem ePUAP.

Szczegółowe informacje dot. dodatku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub pod nr tel. 76 858 03 86

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-22
Data publikacji:2024-01-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:523