Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2021

Fundusze unijne - nagłówek

Granty PPGR - obraz

UWAGA – ZMIANA !

Herb Gminy Ruja

 

W związku z doprecyzowaniem przez CPPC  zapisów dokumentacji konkursowej dot. wnioskowania przez Gminę Ruja o przyznanie grantu w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 

I N F O R M U J E M Y  :


Oświadczenia składać mogą rodzice/opiekunowie prawni  dziecka, które jest członkiem rodziny, krewnym w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), który to pracował niegdyś
w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową Gminy Ruja www.ruja.eu lub na https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr  oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ruja.

 

Granty PPGR - obraz

 

Wójt Gminy Ruja zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Gmina może uzyskać dofinansowanie na:
1) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
2) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
3) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem niezbędnym udziału w projekcie jest złożenie Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność, które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Ruja.  Do oświadczenia należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Ruja. Sprzęt będzie wydawany rodzicom/opiekunom prawnym lub uczniom szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność składającym wniosek, w oparciu o umowę użyczenia, która określi warunki użyczenia, odpowiedzialność materialną za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją.

Deklaracje, Oświadczenia o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ruja  w terminie od 13 października 2021 r. do 26 października 2021 r. do godz. 12:00.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 76 8580311 w.24

Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja udziału;
 2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
 3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
 4. Dokumenty  potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR ( np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:

 1. Deklaracja udziału w programie
 2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
 3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Granty PPGR - stopka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-13
Data publikacji:2021-10-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:994