Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Ruja z dnia 13.07.2016 r. w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2016

Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Ruja
z dnia 13.07.2016 r.

w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2017

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) Wójt Gminy Ruja zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustalam środki wyodrębnione w budżecie gminy na rok 2017 stanowiące fundusz sołecki w kwocie ogółem 174 077,89 zł., z tego

 

 1. Sołectwo Brennik 13 385,35zł.
 2. Sołectwo Dzierżkowice 20 658,52 zł.
 3. Sołectwo Janowice 10 585,36 zł.
 4. Sołectwo Komorniki 19 668,27 zł.
 5. Sołectwo Lasowice 18 712,18 zł.
 6. Sołectwo Polanka 10 960,97 zł.
 7. Sołectwo Rogożnik 12 019,50 zł.
 8. Sołectwo Ruja 16 868,28 zł.
 9. Sołectwo Strzałkowice 10 653,65zł.
 10. Sołectwo Tyniec Legnicki 15 707,30 zł.
 11. Sołectwo Usza 8 843,89 zł.
 12. Sołectwo Wągrodno 16 014,62 zł.

§ 2.

Wyliczenie środków na każde sołectwo zawiera załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1369