Gmina Ruja

Zagospodarowanie

Kierunki zagospodarowania

Planowane kierunki inwestowania

Uzbrojenie terenu

Energia elektryczna - W pobliżu obszarów do zagospodarowania są usytuowane linie energetyczne SN-20KV co daje możliwość realizacji stacji transformatorowych i zaopatrzenia w energię tych obszarów
Woda - Zaopatrzenie z wodociągu Lisowice
Gaz - Inwestycja planowana do wykonania
Ścieki - Rozpoczęty proces budowy kanalizacji dla gminy Ruja
Grunt - Według klasyfikacji budowlanej kategorii III-IV Dostępność komunikacyjna - Drogi powiatowe i gminne. Dróg powiatowych jest 9 o łącznej długości 51 km w tym 40,8 km ma nawierzchnię twardą. Do najważniejszych należą droga nr 20307 przebiegająca ze wschodu na zachód przez teren gminy oraz droga nr 20308 przebiegająca z południa na północ. Drogi zapewniają połączenia z drogami klasy wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej.

Kontakt

Urząd Gminy w Rui
Ruja 23, 59 - 243 Ruja
tel.: 76 85 80 311, 76 85 80 313
fax.: 76 85 80 317

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-01
Data publikacji:2021-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4152