Gmina Ruja

Symbole

Herb, Flaga, Godło

Herb

Herb Gminy Ruja

Herb jest głównym symbolem, znakiem własnościowym i reprezentacyjnym, świadectwem tradycji, emblematem umacniającym lokalny patriotyzm. Używany na pieczęciach i insygniach, na papierze firmowym, kopertach i zaproszeniach, na folderach promujących i na wizytówkach. Służy do oznaczania własności oraz zdobi wiele artykułów pamiątkowych. Stanowi również nieodzowny element w promocji handlu, eksportu, inwestycji turystyki.

"Godło i Barwa Polski Samorządowej" Instytut Wydawnictwa Przemysłowego - Warszawa 1998 r.

Flaga

Flaga Gminy Ruja

Godło

W nawiązaniu do rolniczego charakteru gminy głównego atutu jej funkcjonowania jak i specyficznego położenia, a w konsekwencji wynikającej stąd nazwy siedziby gminy przyjęto dwa elementy godła: - snop zboża złoty symbolizujący dobrobyt związany z ciężką pracą na roli, również symbol hojności, - rogi jelenia srebrne nawiązujące do znanych od dawna terenów łowieckich i bezpośrednio wywodzącej się stąd nazwy Gminy Ruja, *Ruya, które to słowo pojawiło się w zapiskach już 1289 r. i oznaczało miejsce jeleniego rykowiska. Rogi symbolizują również męstwo, siłę oporu i zręczność w polowaniu.

LITERATURA:
*Józef Domański "SZKICE LEGNICKIE" Tom I, str. 36 Wyd. OSSOLINEUM, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962 r.
*Stanisław Horodecki "PRZESZŁOŚCI OKRUCHY ..." str. 163 Wyd. SKRYBA, Chojnów 2000 r.

Symbolika Godła

SNOP - jest symbolem pracowitego żywota i dobrobytu związanego z ciężką pracą, a także symbolem hojności.
KŁOS - symbolizuje obfitość, dobrobyt, bogactwo, także oszczędność.
PSZENICA - wysiew, wzrost i zbiór zbóż.
ROGI - oznaczają siłę, moc, męstwo. Róg jelenia oznacza czystość duszy, żal, skruchę, siłę oporu, męstwo, zręczność w polowaniu. Symbol psychicznej równowagi i dojrzałości.
JELEŃ - symbolizuje zmysł polityczny, pokój, harmonię w polityce, przewidującego męża stanu. Oznacza także szlachetność.

LITERATURA:
Paweł Dudziński "Alfabet heraldyczny" Wyd. DIOGENES, Warszawa 1997 r.
Herder "Leksykon symboli" Wyd. ROK Corporation SA Warszawa 1992 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-25
Data publikacji:2021-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5481