Gmina Ruja

Punkt informacyjno-konsultacyjny

Szanowni Państwo

Na terenie Gminy Ruja funkcjonuje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, który działa w ramach struktury organizacyjnej GOPS – przy urzędzie Gminy Ruja.

Punkt jest placówką zapewniającą nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej.

Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami borykającymi się z problemem przemocy w rodzinie, które nie są w stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki i możliwości.

Zadaniem Punktu jest przede wszystkim prowadzenie poradnictwa psychologicznego mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a także prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego.


w punkcie dyżurują:

Pracownik socjalny

Każda środa w godzinach od 13.00 – 14.00

p. Natalia Rzepniewska

- nie obowiązują zgłoszenia

Prawnik

Ostatni piątek każdego miesiąca od godz. 13.30 – 14.30

mgr Marcin Matyja

- zgłoszenie telefoniczne 667 373 776

Psycholog (terapeuta)

dr Dorota Puchalska

Ostatni środa każdego miesiąca od godz. 14.00 – 15.30

Doradca (interwent) kryzysowy

W godzinach pracy urzędu

p. Piotr Janik

- głoszenie 787 762 070

członkowie komisji GKRPA

- każda trzecia środa miesiąca od godz. 13.00 – 14.00

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-28
Data publikacji:2020-01-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3747