Bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia w wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie Ruja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2024

Bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia w wyborach do Parlamentu Europejskiego w gminie Ruja Informujemy, że w celu zapewnienia możliwości udziału w głosowaniu w wyborach do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.  

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z tej formy transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Ruja  do dnia 27 maja 2024 roku do godz. 15.00 wypełniając załączony wniosek lub zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Na podstawie zgłoszenia zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na  3 dni przed wyborami każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub   w formie elektronicznej.     
Wójt Gminy Ruja informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego w dniu wyborów zostanie zorganizowany bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie Gminy Ruja.
W terminie do dnia 31 maja 2024 r. Wójt Gminy Ruja poda do publicznej wiadomości informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-21
Data publikacji:2024-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:212