Informacja o wnioskach do strat w uprawach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2024

Wójt Gminy Ruja informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - wiosennych przymrozków, w terminie od 13 do 22 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Podczas dokonywania oględzin poszczególnych działek rolnych wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna, potwierdzająca poniesione straty.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

  1. Kopię wniosku o płatność bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku
    o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024 r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o szacowanie szkód).
  2. Kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)- jeżeli posiada zwierzęta. 

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR.

We wniosku należy :

  1. a) Uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły).
  2. b) Oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku
    z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowania szkód).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą.

 Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ruja

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-13
Data publikacji:2024-05-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:455