Gmina Ruja

Uwaga! Od dzisiaj rusza akcja bezpłatnej kastracji zwierząt!

4 maja 2023

                   


Chcesz zabezpieczyć swoje zwierzę przed ciążą? Nie chcesz więcej psów i kotów w gospodarstwie? Chcesz aby Twoje zwierzęta były zdrowe?

 

 

Gmina Ruja wraz z Fundacją ZWIERZ, podjęły się wspólnej realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/ kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów.

Gmina Ruja i Fundacja ZWIERZ proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji Twojego zwierzęcia.

Czas realizacji projektu: 04 maja – 30 listopada 2023 r.

W okresie 04.05. – 30.11.2023 r. każda osoba zamieszkała na terenie Gminy Ruja może skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji albo kastracji psa lub kota. Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.

W celu zgłoszenia zwierzęcia do zabiegu kastracji lub sterylizacji konieczne będzie złożenie do Urzędu Gminy Ruja wniosku na specjalnie przygotowanym formularzu.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z uwagami, które zostały zawarte na drugiej stronie przygotowanego formularza.

Wniosek do pobrania poniżej: 
Wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji lub sterylizacji w pdf.
Wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji lub sterylizacji w doc.

Formularze wniosku dostępne są także w Urzędzie Gminy Ruja – sekretariat oraz pokój nr 6.

Wnioskodawca tj. jedno gospodarstwo domowe,  może otrzymać w roku 2023 dofinansowanie do przeprowadzenia zabiegów u jednego kota i jednego psa (wymagane jest złożenie osobnego wniosku dla psa i osobnego dla kota).

Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.

Ważne informacje dotyczące Akcji:

  1. Zwierzęta poddawane zabiegowi kastracji lub sterylizacji zostaną trwale oznaczone poprzez umieszczenie pod skórą mikroczipa, wpisanie jego numeru, informacji o zwierzęciu oraz danych właściciela do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. Zwierzę nie zostanie oznakowane, jeżeli zostało oznakowane wcześniej wraz z wpisaniem do międzynarodowej lub ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych. Trwałe oznaczenie zwierząt, podobnie jak zabiegi sterylizacji i kastracji, będzie finansowane w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruja na rok 2023”. 
  2. Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub/i kastracji może złożyć wyłącznie osoba mieszkająca na terenie Gminy Ruja.
  3. Przez Wnioskodawcę rozumie się jedno gospodarstwo domowe. Każdy Wnioskodawca może otrzymać w roku 2023 dofinansowanie do przeprowadzenia zabiegów u jednego kota i jednego psa. Wymagane jest złożenie osobnego wniosku dla psa i osobnego dla kota. Złożone wnioski zawierające informacje zarówno dotyczące psa i kota nie będą rozpatrywane. 
  4. Wnioskodawca, który stara się o dofinansowanie zabiegu dla psa, zobligowany jest do dołączenia do składanego wniosku, kserokopii aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie – wymóg konieczny.
  5. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Urzędu Gminy Ruja. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze sfinansowaniem zabiegów.
  6. Wnioski złożone w innej formie niż na przygotowanym formularzu, z niepełnymi danymi lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
  7. Pula środków finansowych na zabiegi sterylizacji i kastracji jest ograniczona.
  8. Termin wykonania zabiegu będzie ustalany bezpośrednio przez Wnioskodawcę z Przychodnią weterynaryjną z którą Gmina podpisała stosowną umowę (dane kontaktowe do Przychodni zostaną przekazane Wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez tut. Urząd).
  9. W przypadku kota lub psa będącego pod opieką mieszkańca Gminy, dowiezienie na zabieg oraz odbiór zwierzęcia po zabiegu pozostaje w kwestii mieszkańca. Opiekun/właściciel zwierzęcia odpowiedzialny jest za należyte zaopiekowanie się zwierzęciem po wykonanym zabiegu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-04
Data publikacji:2023-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:513