Gmina Ruja

„Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska

1 września 2021

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce! Ponad 41 000 zł na założenie firmy!

Plakat projektu "Absens carens"

 

Miło nam poinformować, iż od czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł . Przyznamy aż 95 takich dotacji!!!

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  1. a)      bez zatrudnienia w tym w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie), lub
  2. b)      imigrantami oraz reemigrantami/os. ubogimi pracującymi/os. odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami/os. zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

Zapraszamy do projektu osoby bezrobotne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W szczególności preferowane będą osoby (po +5 dodatkowe punkty na etapie rekrutacji):

 

Do projektu zostanie zrekrutowanych 96 osób w tym 57 kobiety  i 38 mężczyzn. Co najmniej 39 uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) obszary wiejskie.

 

Wsparcie:

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 

W dniach od 25.08.2021 do 19.09.2021

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 Szczegóły:  zadzwoń:  500 520 027,     www.euro-concret.pl/dotacje30plus

www.fb.com/euroconcret,   www.instagram.com/euro_concret )

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które m.in.:

 

UWAGA!

 

Projekt „Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat projektu

    Plakat projektu "Absens carens"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-01
Data publikacji:2021-09-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:94