Gmina Ruja

Program Asystent Osobisty

25 maja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui  w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2022” przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych

 

Usługą mogą Asystenta być objęte osoby  z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Zgodnie z punktem V ust. 11 Programu w czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2022 roku.

Zaproponowana pomoc finansowana będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Uwzględniając powyższe, nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Zakres pomocy może obejmować np.:

  1. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);
  5. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

Wsparciem asystenta objęto do 10 osób — mieszkańców gminy Ruja.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej.

W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Ewą Zatłokiewicz –  pod numerem 76  878 03 86 lub Panem Piotrem Janikiem – kierownikiem GOPS pod numerem telefonu 669 755 716

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-25
Data publikacji:2021-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Janik
Liczba odwiedzin:1722