Artykuł informacyjno-prewencyjny KRUS.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2024

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania zasad opisanych w artkule mających na celu bezpieczną pracę ze zwierzętami a w konsekwencji organicznie ilości wypadków .

Kilka prostych zasad pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo :

 • Obserwuj zachowanie zwierząt ( pozycja głowy oraz ogona świadczy o stanie emocjonalnym ) podchodząc do zwierzęcia bądź spokojny, ostrożny ale zdecydowany , informuj głosem, że się zbliżasz zwłaszcza jeśli podchodzisz od tyłu.
 • Nie drażnij i nie wchodź pomiędzy zwierzęta bez ostrzeżenia głosowego, oswajaj je dotykiem.
 • Przy pracy ze zwierzętami nie używaj sprzętów niedostosowanych do działania , uszkodzonych lub naprawionych w sposób prowizoryczny.
 • Przy wyprowadzaniu zwierząt używaj gładkich, mocnych linek, powrozów lub łańcuchów, nie okręcaj ich wokół dłoni.
 • Do wyprowadzania buhaja używaj drążka zakładanego do kółka nosowego, pamiętaj o założeniu na stałe na głowę buhaja mocnego, skórzanego kantara.
 • W przypadku silnych zwierząt korzystaj z pomocy drugiej osoby.
 • Podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych używaj poskromu.
 • Do transportu zwierząt używaj przystosowywanych do tego celu przyczep wyposażonych w pochylnie z bocznymi barierami.
 • Nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu lub innych używek.

Należy pamiętać, że odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest uregulowane prawnie. Praca ze zwierzętami powinna być również podyktowana względami etycznymi i praktycznymi.    Zapewnienie podstawowych warunków bytowych takich jak:  dostęp  do paszy , czystej i świeżej wody oraz legowiska dobrze wpływa na stan emocjonalny zwierzęcia.  Dobrze traktowane zwierzęta są bardziej wydajne i spokojniejsze, a praca z nimi bezpieczniejsza.

      Pamiętaj aby przy pracy ze zwierzętami zadbać również o swoje zdrowie i higienę:

 • Wydziel pomieszczenie w którym po pracy ze zwierzęta można umyć ręce, przebrać się i przechowywać odzież roboczą.
 • Daj o czystość narzędzi używanych w pracy ze zwierzętami. W razie choroby zwierzyny niezwłocznie powiadom o tym fakcie służby weterynaryjne. A sam zadbaj o higienę osobistą. W razie potwierdzenia choroby zakaźnej pracuj w gumowych, ochronnych rękawicach, a jeśli choroba jest przenoszona droga oddechową dodatkowo pracuj w okularach ochronnych oraz półmaskach. Po pracy z zakażonymi zwierzętami odkażaj pomieszczenie, wybiegi, urządzenia, sprzęt oraz odzież używaną przy ich obsłudze.
 • Do pracy ze zwierzętami używaj specjalnej, przeznaczonej do tego celu odzieży ochronnej.
 • Dbaj o czystość pomieszczeń inwentarskich, co najmniej dwa razy do roku ( wiosną i jesienią ) przeprowadź gruntowne czyszczenie, malowanie oraz odkażenie wapnem.
 • Wybiegi dla zwierząt, drogę na pastwisko, gnojownie lokalizuj poza podwórzem.

Twoje zdrowie jest najważniejsze dlatego :

 • Nie dotykaj ust i oczu nieumytymi rękami.
 • Nie jedz posiłków brudnymi rękami.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym naczyń służących do pojenia zwierząt.
 • Chore zwierzęta oraz produkty pochodzące od nich ( mleko, mięso ) mogą zarazić człowieka.

Chorobami odzwierzęcymi można zarazić się również poprzez kontakt ze skażonym nawozem, wodą, ziemią, paszą czy śliną, dlatego usuwaj i odkażaj lub niszcz ściółkę oraz resztki paszy z otoczenia chorych zwierząt.  Przed wykonywaniem pracy ze zwierzętami gospodarskimi zabezpiecz opatrunkiem wszelkie skaleczenie i urazy na swoim ciele. Każdy uraz skóry stanowi potencjalne zagrożenie dla zakażenia, ponieważ zwierzęta mogą być nosicielami chorób zakaźnych i pasożytniczych, takich jak: bruceloza, włośnica, wąglik, wścieklizna, gruźlica, toksoplazmoza, którymi może zarazić się człowiek. Są one bardzo trudne do wyleczenia. Mogą zakończyć się trwałym kalectwem, a nawet śmiercią. Groźny może być nie tylko kontakt z chorymi zwierzętami, lecz także spożycie zanieczyszczonej wody, zakażonego mięsa, mleka, jaj czy zabrudzenie skaleczenia ziemią lub odchodami. Pamiętaj, że zwierzę nie musi być chore, wystarczy, że jest bezobjawowym nosicielem pasożytów, grzybów, wirusów i bakterii chorobotwórczych.

 

Materiały źródłowe -  broszury prewencyjne KRUS , Katarzyna Mietelska  „Bezpiecznie na wsi”                    

Opracowała: inspektor Katarzyna Solecka, PT KRUS  w Legnicy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-04
Data publikacji:2024-06-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:89