Oferta zatrudnienia PRACOWNIK SOCJALNY – GOPS w Rui

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui poszukuje osoby spełniającej zamieszczone niżej wymagania do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat, umowa o pracę, 40 godzin tygodniowo w dni robocze w godzinach: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 15.00, w środy od godz. 7.00 do 16.00, w piątki od 7.00 do 14.00)

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia jednej ze szkół: kolegium pracowników służb
  społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego (praca w terenie),
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • preferowane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność,
 • prawo jazdy kat. B.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie, analizowanie i ocena zjawisk społecznych występujących na terenie działania,
 • rozpoznawanie, diagnozowanie i analiza potrzeb osób kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania występujących problemów społecznych,
 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 • opracowywanie planów pomocy,
 • sporządzanie statystyki, sprawozdawczości oraz analiz w rejonie działania,
 • wprowadzanie danych i bieżące uzupełnianie komputerowej bazy danych klientów, na podstawie przeprowadzanych wywiadów środowiskowych,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych,
 • realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych. 

Stanowisko pracy:
związane jest z obsługą komputera i kserokopiarki oraz przemieszczaniem się po terenie gminy Ruja.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny  z kierownikiem GOPS w Rui Dorotą Stacewicz  pod nr tel. 76 858 03 86

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-04-05
Data publikacji:2023-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:567