NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU 2023.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2023

Wójt Gminy Ruja zaprasza mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2023 roku azbestu do złożenia do dnia 07 lutego 2023 roku „Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ruja przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

 

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ruja, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek,  700-1500, środa 700-1600, piątek 700 - 1400. Podpisane wnioski wraz z podpisaną klauzulą informacyjną można również przesłać na adres mailowy: ug@ruja.eu lub anna.sabala@ruja.eu

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości i obiektów, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i które zostały wymienione
w dokumencie pt. „Inwentaryzacja azbestu”.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Na tym etapie ma on jedynie na celu zebranie  informacji o tym kto jest zainteresowany usunięciem azbestu,
o ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia w 2023 roku oraz umożliwienie sporządzenia przez gminę wiarygodnego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie usuwania azbestu, jeśli fundusz przewidzi środki na ten cel i ogłosi nabór wniosków.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-30
Data publikacji:2023-01-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:459