„Rola rolnika by upadku unikał” - informacja prewencyjna KRUS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2021
Krus - logo Logo - rola rolnika by upadku unikał

„Rola rolnika by upadku unikał” – m.in. pod tym hasłem, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzi w 2021 roku swoje działania prewencyjne. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa. Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy.

Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

 • złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie)
 • nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego
 • niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności
 • niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości
 • wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni
 • nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep
  i wozów.

Pamiętaj:

 • utrzymuj porządek w obejściu, w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych
 • dbaj o stan nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych
 • prawidłowo wchodź i schodź z maszyn rolniczych, przyczep i wozów
 • stosuj drabiny i podesty do pracy na wysokości
 • zabezpieczaj otwory zrzutowe i kanały gnojowe.

 

 

Materiały źródłowe:
- broszury prewencyjne KRUS                         

 

Opracowała:       

Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-12
Data publikacji:2021-10-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:IT
Liczba odwiedzin:53