Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2011
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka działającego na terenie gmin: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

 

  1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 " Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - limit dostępnych środków: 124 000,00 zł
  2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - limit dostępnych środków 60 575,13 zł
  3. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. "Małe Projekty" - limit dostępnych środków: 350 000,00 zł


Termin składania wniosków: 03.01. do 31.01.2012 r. do godz. 13:00

więcej informacji w na dole strony w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2011-12-16
Data publikacji:2011-12-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1336