Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 z dn. 01.02.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2018
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 z dn. 01.02.2018r.  ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Termin składania wniosków:

od 15 lutego 2018r. do 2 marca 2018r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 2 marca 2018r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).

 

Przedsięwzięcie: 2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw:

 

Forma wsparcia – refundacja
 

Maksymalna kwota wsparcia  - 300 000,00 zł
 

Intensywność pomocy – do 70 % kosztów kwalifikowanych
 

Limit środków w ramach naboru – 2 727 730 zł

Przy czym, w celu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników, planuje się podział kwoty na:

- 1 404 730 zł  na operacje z branży turystycznej

-  1 323 000 zł na operacje z pozostałych branż


 

Uprawnieni wnioskodawcy:

- Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego.

- Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR dla Partnerstwa Kaczawskiego.

spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390).


 
pozostałe załączniki wspólne są w naborze 8/2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-08
Data publikacji:2018-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1288